Her ne kadar adı printer olsa da 3D printer kağıda baskı yapan bildiğimiz printerlardan çok farklıdır. 3D printer nesneleri 3 boyutlu olarak oluşturur. Diğer bir deyişle nesnenin kendisini üretir. 3D printer 3 boyutlu bir modeli katman katman oluşturur. Bu yüzden bu prosesin bütününe hızlı prototipleme ya da 3D baskı denir.

Hızlı prototiplemenin kullanılan yöntemlerden biri ince bir tozun (plastik, bioplastik, poliüretan, polyester, epoksi, metal ,vs.) inkjet yazıcının yaptığı gibi serilmesidir. Yazıcı toz tabakasını bir platformun üzerine serer ve katı bir nesne oluşturur. Nesnenin şeklini bir CAD dosyası belirler.

Fused deposition modeling (FDM) erimiş polimerin destek malzemeleri ve platformun üzerine püskürtülerek modelin katman katman oluşturulduğu başka bir 3D baskı yöntemidir.

Diğer bir yöntemde ise sıvılar kullanılır. Örneğin fotopolimerler (ışığa duyarlı polimer) yine inkjet benzeri bir kafa ile nesne katman katman oluşturulur. Bunu takiben ultraviole bir ışınla oluşturulan katman katılaştırılır. Bu yöntem stereolithography olarak anılır.

Her geçen gün 3D printerlar daha çok firmada kullanılmakla birlikte fiyatlarının 20.000 dolar seviyelerinden 2.000 dolar seviyesine düşmesiyle artık evlere de girmeye başlamıştır.

3D printerların gelecekte hayatımızı toptan değiştireceği ön görülmektedir. 3D printerlarla her evin bir fabrikaya dönüşeceği düşünülmektedir. Çocukluğumuzdaki uzay yolu dizisindeki gibi nesneleri ışınlarcasına; artık alışveriş yaparken nesnenin kendisini değil internetten 3D modelini alarak evimizde birkaç saat içinde üretileceği hayal edilmektedir.

Leave a Comment